جشنواره ویژه فصل بهار

دوره های تخصصی آموزشی

برای اینکه فوتبالیست ماهری بشی!

دوره های تخصصی و جامع، همراه با پشتیبانی مدرس دوره و با قیمت مناسب

حرفه ای ترین دوره آموزش فوتبال

دوره تخصصی ستاره شو پلاس

دوره تخصصی تکنیک های انفرادی فوتبال (شامل حرکات تسلط به توپ ، روپایی ، دریبلینگ ، فری استایل)

دوره آموزش فوتبال پیشرفته با محمدسعید حمیدزاده

دوره تخصصی نیتروژن پلاس

دوره تخصصی بدنسازی فوتبال به همراه 4 ماه برنامه تمرین و 2 برنامه غذایی اصولی

دوره فوتبال + موثرترین تکنیک ها

دوره VIP (ستاره شو + نیتروژن)

دوره تخصصی جامع شامل دوره ستاره شو و نیتروژن به همراه برنامه تمرین و 2 برنامه غذایی اصولی و پشتیبانی مدرس